Мюсюлманите в Европа днес – една позната история

Те се имигранти. В повечето случаи от низшите слоеве на обществото. Идващи обикновено от Близкия изток, подгонени от мизерия, несигурност и войни или докарани насила, тези мургави чужденци обикновено не знаят езика на страната приемник. Често живеят в мизерни гета, където условията на живот са неприемливи за останалите граждани и където царят техните си закони.

Те изповядват своя религия, с корени нейде из Близкия изток, която отрича светските закони и власт. Подчиняват се единствено на своите религиозни водачи. Вярват, че тяхното божество е изпратило пророк, който да им разкрие неговите заповеди. Те категорично отказват да се интегрират в обществото, което за тях е потънало в грехове и мечтаят за установяване на религиозно законодателство. Религията им е във възход.

Съвременен надпис на стената на джамия в Белгия, който гласи : "Ислямът = опасност. Мохамед педофил"

 
Обикновено са необразовани, фанатични, с бит и култура, коренно различаващи се от местните нрави и порядки. Гражданите от мнозинството им се подиграват за изостаналостта и примитивният им светоглед, но и се страхуват от все по-нарастващият им броя. Затова често ги дискриминират по различни начини и дори на места им забраняват да носят религиозните си символи. Един известен съвременник нарича религията им „гибелно суеверие”, а по стените висят обидни за тях графити...


Мюсюлманите в Европа днес, 2012 г, си мислите вие... Не! Християните в Римската империя през 112 г.Древен надпис от времето на Римската империя, който гласи : "Алексаменос се покланя на своя бог". Тук християнският месия Христос е изобразен, като магаре.

 Триста години по-късно християнството вече е единствената разрешена религия в границите на римския свят. Олимпийските игри са забранени, разрушени са всички храмове на други религии, изгорени са трудовете на древните философи и е установена власт, основана на чужди религиозни догми. Древният свят е мъртъв. Европа навлиза в Тъмните си векове. Едва ли някой римлянин от 112 г. си е представял, че това може да се случи... А Тацит сигурно се е обръщал в гроба...

Коментари