Иван Костов ме разгневи наистина


Цитат от Иван Костов по време на последното му интервю:

„...между другото това е честа трансформация на комунисти, социалисти и либерали, те така се трансформират...“ 

Не знам разочарован ли да бъда, гневен ли, или просто обиден от тези думи на Иван Костов, който си позволи да вкара в едно изречение трезвомислещия либерализъм в един кюп заедно с комунисти и социалисти.

Най-ми е лесно, като убеден либерал, да го игнорирам, но не е лесно да игнорираш човекът, който направи най-наложителните пазарни реформи в България и за това, ще избера, да се гневя. Да, гневя се! Защото, например, предпочитам Блумбърг пред Тръмп и се възхищавам на глобализацията пред провинциалния култ към племето.

Предполагам и даже знам, че Костов е изучил добре историята на западния либерализъм и на онези идеи, които всъщност са основополагащи за днешната Западна цивилизация -секуларизъм, свободен пазар и свобода на индивида. Свобода на индивида! Именно това направи Европа и Северна Америка велики през последния век, а не например Тръмп!

Ако има независимост на отделния индивид, от там ще има и всички произлизащи от това свободи за разните му там девиации, като нации и религии. И няма нужда те да ни досаждат налагайки ни собствените си идеи зорлем и задължително чрез Държавата. Човек сам трябва да избира, как да живее и никой консерватор, нацист, фашист, комунист и въобще радетел на Силната Държава не би трябвало да му каже и копче.

Юрий Александров
https://gledam.blogspot.com/Коментари