Избори 2015. Времето е тяхно

Мога спокойно да кажа, че от 1990-та съм гласувал на всички избори, било те местни, парламентарни или президентски. На такава опашка обаче досега не съм стоял! Не знам дали е поради времето от деня, което избрах да отида, или от прекаления брой бюлетини, които всеки избирател трябваше да попълни, но вида на опашката щеше за малко да ме откаже от гласуване, особено когато засякох интервала на влизане и излизане от секцията.

Е, устисках някак, докато дойде моят ред, но пък за тези 45 минути, през които чаках, точно 3-ма души се отказаха, отегчени от висенето. За това време пред мен минаха 18 души. Позволих си да ги преброя. Не знам, колко са били отказващите се преди и след моето идване, нито ще се опитвам да правя някакви статистики на тази основа, защото е ясно, че няма да са представителни, но това по същество си е една тъжна новина.

Ще се опитам да направя обаче една друга елементарна сметка, колкото и тя да не е „представителна”.

Ако средно за един избирател в местните избори в моята секция беше необходимо времето от 2,5 минути от влизането до излизането му от стаята с урната, то това прави 24 души на час. Като сметнем, че изборният ден по закон протича от 6.00 до 19.00 ч., то това прави 13 часа. И когато умножим тези 13 часа по 24 души се получава сумата от 312 избиратели, които реално могат да гласуват в секцията в изборния ден. И то при положение, че отпред през целия ден се редят хора и празно няма.

В секцията в София, в която гласувам обаче, избирателите по списък са точно 974. Тоест излиза, че ако всички граждани в тази секция случайно решат да се втурнат да гласуват, ще им трябват точно 40 часа и половина.

Да приемем, че в секцията ми са гласували 45% от „списъчния състав” - процент който се върти около средната избирателна активност за страната, дори даже занижен. Е, тези 45% правят точно 438 души, които по никакъв начин не могат да се вместят в определеното време в стандартния изборен ден. Просто 126 души излизат повече! Тия хора дори и да са се наредили минута преди 19.00 ч. пред изборната секция, за да гласуват, това би трябвало да им коства още 5 часа и половина! А за такова удължение на изборния ден не съм чул.

Това естествено са бакалски сметки, но те едва ли ще променят факта, че в онези 45 минути, докато висях пред секцията, за да упражня правото си на глас, точно 3-ма граждани се отказаха от това си право, отегчени от цялата организация...

Явно е време, да се помисли, дали при провеждането на подобни избори, изискващи по-голямо технологично време за попълване и отчитане на избора, да не преминем към двудневни избори, както е в много страни по света...

Юрий Александров

Коментари