Грешка на ЦИК или просто нехайство


Вчера пратих писмо до ЦИК...

До Централна избирателна комисия


Уважаеми дами и господа,

от И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 224602038 за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 23.10.2011 г. населено място гр.София община София административен район Красно село област СОФИЯ-ГРАД

публикувано на вашия сайт на интернет адрес: http://results.cik.bg/tur1/protokoli_os/2246/02038.html

става ясно, че няма подадени гласове за Синята коалиция намираща се под № 33 в интегралната бюлетина за избор на общински съветници. За сметка на това в предходния ред под № 32 са подадени 49 (четиридесет и девет) гласа за ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”. От извлеченията от Протоколите на СИК в район Красно село не намерих случай без нито един подаден глас за Синята Коалиция, поради което в мен се заражда основателно съмнение за истинността на горното извлечение и възможна грешка поради близостта на редовете.

Надявам се да ми отговорите в разумен срок.

Юрий Александров

П. П. Нарочно публикувам принт скрийн на извлечението от протокола, за да не вземат да се отметнат после :) Щото всичко вече очаквам от тях... Не че се надявам да получа от умрял писмо де :)

Коментари