Познайте кои са българските „възрожденски“ къщи на снимката


Всъщност този архитектурен стил, който ние тук наричаме „възрожденски“, по света е познат като „османски“ и е разпространен из по-голямата част от Османската империя през 19 век. Което е видно и от горните снимки, събрани от различни страни. Можете ли да познаете българските къщи?

Коментари