Как президентът на Република България трябваше да отговори на руския патриарх


С менторски тон и потропвайки по масата патриархът на Москва и цяла Русия продължаваше да нарежда на Президента:

- … Още веднъж искам много ясно да ви кажа, че освобождението на България е дело на Русия! Не на Полша, нито на Литва, нито на други страни. Русия!!! Искам откровено да кажа, че на мен ми бе трудно да слушам всички тези ъъъ позовавания на участия на други страни в Освобождението. Нито полският Сейм, нито литовският Сейм са вземали решение за започване на война с Османска Турция. Аз много се надявам…

Президентът бутна рязко стола си назад и се изправи.

- Ваше Светейшество – прекъсна го той, - аз не мога да ви позволя да държите такъв назидателен тон към мен и в мое лице към всички българи в центъра на столицата на независима България. Като законно избран представител на българския народ, ще ви помоля час по-скоро да напуснете територията на страната ни. Вие вече не сте желан тук!

След това Президентът се обърна и се насочи към изхода, последван от Българския Патриарх.

Ех, мечти…


Юрий Александров
https://gledam.blogspot.bg/Коментари