Теория за Интернет аномалиите


1. Лошите новини се разпространяват по-бързо от добрите, но за сметка на това добрите са по-скучни.

2. Вероятността една информация да достигне до по-голям брой хора е правопропорционална на нейната фантастичност и неправдоподобност.

3. Увеличеният достъпът до знания в Интернет не предразполага 99% от потребителите да ги усвояват.

4. Количеството време прекарвано във Фейсбук е обратнопропорционално на броя приятели в действителността.

5. Дебилизмът в дадена територия се разпространява правопропорционално на темповете на изграждане на интернет мрежи в същата територия.

6. Нивото на активност на един лумпен в Мрежата е недостижимо от средния потребител.

7. Истеричното поведение на дадена интернет група е равно на броя потребители в месечен цикъл, умножен по сбора от относителния номер на лунната фаза и броя слънчеви изригвания за деня.

8. Броят на потребителите пишещи глупости по дадена тема винаги е по-голям от броя на пишещите умности.

9. Неграмотността не е пречка за потребителите да изказват мнения по научни, икономически, политически и философски теми. Напротив тя е важна предпоставка за това.

10. Способността да даден потребител да отсява потока от информация е правопропорционална на броя прочетени от него книги.

11. В страни намиращи се в прединдустриален етап от своето развитие, Интернет нанася повече вреди, отколкото ползи.

12. Мнозинството потребители предпочитат да ГЛЕДАТ „Война и мир”, вместо да ПРОЧЕТАТ „Война и мир”.

13. Винаги има достатъчно хора онлайн желаещи да се присъединят към някакъв протест. Обикновено повечето от тях не знаят, за какво става дума.

14. Допреди 200 години глупостта се разпространяваше из света със скоростта на коня, днес тя достига до вас със скоростта на вашия интернет доставчик.


Изпратено по Интернет от Юрий Александров :) И публикувано тук:Коментари