Разчети текста!


Вие се опитвате да разчетете този чудноват текст и може би ще успеете.
ан онсяд то е тяищавделс а ,онсяд ан овял то насипан е дер ниде оген ирП
ляво. Удобството на тази система, наречена „бустрофедон” е, че началото
ад аттасонсапо акат и яиншидерп ан яарк доп ариман ес дер икесв ан
пропуснете някой ред е сведена до минимум. Тази форма на писане
исипдан иксйизаолам и иксбара онжю ,икцърг ,иксурте инверд ирп ащерс ес
и е ползвана дълго време. Ако нищо не сте разбрали, не се ядосвайте,
:) сав във е ен атакшерг

П.П. Естествено аз нямам техническите възможности да пресъздам огледалния образ на обратните редове, но от горните примери се вижда за какво става дума. Макар че има една програмка с която хич не ми се занимава сега... Обаче забелязахте ли разликата? Навикът е велико нещо :)

Коментари